De 4 elementene som utgjør et personlig datamaskinsystem

D

Det er 4 elementer som utgjør et personlig datasystem: brukeren, programvaren, maskinvaren og elektrisiteten jobber sammen for hele systemet. Hvert av disse elementene er avgjørende for selve systemet.

Brukeren er den som utfører oppgaven ved hjelp av datasystemet. Oppgavens art avhenger av applikasjonsprogrammet eller programvaren som er nødvendig for å utføre oppgaven. Programvaren som brukeren brukte krever at visse maskinvarekomponenter fungerer som de skal.

Maskinvaren til det personlige datasystemet består av utstyret som vanligvis er tilkoblet (datamaskinen, skjermen, skriveren og så videre). Det er definert som maskinvare fordi du fysisk kan berøre disse komponentene. Programmene kalles programvare siden deres funksjon kun kan brukes når datamaskinen er slått PÅ. Programvare er et sett med kodede instruksjoner som datamaskinen bruker for å utføre brukerens oppgaver.

Brukeren kan bare bruke datamaskinen når den er slått PÅ. Uten noen elektrisk strøm til å kjøre gjennom PC-systemet, vil det ikke fungere. Det personlige datasystemets evne til å kontrollere komponentene er gjennom en serie av/på-signaler.

Slik fungerer det når en bruker prøver å skrive et dokument eller et brev ved hjelp av sin personlige datamaskin. Det første brukeren gjør er å slå PÅ strømmen til datamaskinen. Velge en tekstbehandlerprogramvare for å skrive dokumentet. Brukeren bruker maskinvaren som tastaturet til å skrive innholdet i dokumentet; det maskinskrevne dokumentet vises deretter på LCD-skjermen. Etter at brukeren er ferdig med å skrive dokumentet sitt. Brukeren vil bruke programvaren til å instruere skriveren om å skrive ut dokumentet. Programvaren fungerer sammen med maskinvarekomponentene (tastaturet, skjermen og skriveren) for å utføre oppgaven som brukeren ba om.

Alle de fire elementene: den elektriske kraften, maskinvaren, programvaren og brukeren jobber sammen for å lage et personlig datasystem.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta