Tagutgjør

De 4 elementene som utgjør et personlig datamaskinsystem

D

Det er 4 elementer som utgjør et personlig datasystem: brukeren, programvaren, maskinvaren og elektrisiteten jobber sammen for hele systemet. Hvert av disse elementene er avgjørende for selve systemet. Brukeren er den som utfører oppgaven ved hjelp av datasystemet. Oppgavens art avhenger av applikasjonsprogrammet eller programvaren som er nødvendig for å utføre oppgaven. Programvaren som brukeren...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta